Gunilla Larsson

Företagsekonomi, Högskolan i Karlstad