Gunilla Larsson

Företagsekonomi, Karlstad Universitet