Karma mobil köps av MyBeat

Karma Mobil och MyBeat påminner på många sätt om varandra. De är båda små fristående operatörer i Telenors nät som riktar sig mot konsumenter som uppskattar en mer personlig kundtjänst.